Океанија

(лат. Oceania) заедничко име за сите острови во Тихи Океан: Меланезија, Микронезија и Полинезија.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • малајополинезиски јазици — фамилија јазици на староседелците од најголемиот дел на Океанија, Филипини, Тајван, источна Индија, Малајски Полуостров и Мадагаскар …   Macedonian dictionary

  • пачули — (фр. patchouli) 1. бот. растение со многу силен мирис (лат. piectranthus graveolens) расте во тропските предели на Азија и Океанија 2. вид силен парфем што се подготвува од тоа растение …   Macedonian dictionary

  • тики — (австрал.) огромен дрвен или каменен кип на некој бог или на некој предок во Океанија …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.