Мојсеј

(хебр. Moscheh) според преданието: ослободител на Евреите од египетското ропство, основач на еврејската вера, пророк, водач на народот и законодавец.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Леви — (хебр.) според Библијата, третиот син на Јаков, прататко на истоименото израелско племе на племето Леви му припаѓале и Мојсеј и неговиот брат Арон …   Macedonian dictionary

  • Мојсеево петокнижие — пет библиски книги од Стариот завет во кои, меѓу другото, се опишува и активноста на Мојсеј Пентатеух. (хебр. thorah) 1. Мојсеевиот законик, Пентатеух (Петокнижие), од кој канторот пее по еден дел во синагогите во сабота 2. тора мало книже свиено …   Macedonian dictionary

  • Пентатеух — (грч. pente, teuchos книга) грчкоалександриски назив за Петокнижието на Мојсеј ги содржи книгите: Генеза (Битие), Езгодус (кај нас: Исход), Левит, Нумери (Броеви), Девтерономиум (Повторени закони) …   Macedonian dictionary

  • Хореб — планина во Синајската пустина на која, според Библијата, Мојсеј ги примил од Јахве Десетте заповеди …   Macedonian dictionary

  • ебионизам — (хебр. ebyon сиромав) еврејскохристијанска секта во 2. 4. век која ги признавала законот на Мојсеј и евангелието на Матеј, а Исус Христос го сметала за пророк, а не за Божји син …   Macedonian dictionary

  • менора — (хебр.) 1. шестокрак свеќник каков што, според Библијата, Мојсеј поставил на олтарот во заветниот шатор 2. осмокрак свеќник што се употребува во прославата на еврејскиот празник Анука 3. секој свеќник што се употребува во синагогите …   Macedonian dictionary

  • мојсеизам — (хебр. Moscheh) збир на сите религиозни и социјално политички прописи и уредби што му се припишуваат на Мојсеј Мојсеево учење, еврејство мозаизам …   Macedonian dictionary

  • садукеи — (хебр. kadduzim) мн. припадници на еврејска политичко верска партија од 2. век пр. н. е. до 1. век противници на фарисеите го признавале само законот на Мојсеј, не верувале во воскреснување и во ангели …   Macedonian dictionary

  • танаими — (хебр.) мн. еврејски толкувачи на законите на Мојсеј од 1 . 3. век …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.