Мојсеево петокнижие

пет библиски книги од Стариот завет во кои, меѓу другото, се опишува и активноста на Мојсеј
Пентатеух.
(хебр. thorah) 1. Мојсеевиот законик, Пентатеух (Петокнижие), од кој канторот пее по еден дел во синагогите во сабота
2. тора мало книже свиено во ролна на кое е напишано Петокнижието, предмет на религиозен култ кај Евреите.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.