Монроова доктрина

доктрина сфаќање на петтиот претседател на САД Џемс Монро (17581831) според кое европските држави немаат право да се мешаат во работите на независните американски држави, и обратно, и според кое САД треба да се сметаат за заштитник на државите од Централна и Јужна Америка и енергично да се одбива секое натамошно ширење на европските држави на територијата на американскиот континент.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • изолационизам — (лат. isolare одвои/одвојува) политички правец што оди кон издвојување специјално, американски политички правец за немешање на Европа во американските и на Америка во европските работи, познат како Монроова доктрина …   Macedonian dictionary

  • монроизам — в. Монроова доктрина …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.