Месија

(хебр. maschiach, maschach) 1. според верувањето на старите Евреи: помазаник, миропомазан крал што ќе дојде и ќе создаде царство без зло и беззаконие (небесно царство) и ќе го спаси еврејскиот народ
2. кај христијаните: Исус Христос
3. фиг. очекуван спасител, избавител.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Христос — (грч. Christos) помазаник, на почетокот само прекар на Исус (тој самиот за себе велел дека е очекуваниот месија, спасител на луѓето на Земјата) подоцна, како сопствено име, споено со името на Исус, централната фигура во христијанската религија …   Macedonian dictionary

  • евангелие — (грч. euangelion) 1. добар глас, радосен глас или добра вест, радосна вест која во христијанското учење го прикажува Исус Христос како ветениот месија и спасител на човечкиот род 2. извештаи составени во првите векови на христијанството за… …   Macedonian dictionary

  • мандејци — (по името на нивниот месија Манда Хеје) мн. припадници на една верска секта на Среден Исток чие учење претставува спој на источњачките верувања и гностицизмот, т. е. на еврејството и христијанството го признаваат Јован Крстител како пророк …   Macedonian dictionary

  • христијанство — (грч. Christos) религија што ја основал Исус Христос од Назарет, ветениот месија …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.