Мажинова линија

систем на утврдувања што ги изградила Франција, според замислата на министерот за војска Андре Мажино, на својата граница кон Германија по Првата светска војна, но кои во Втората светска војна се покажале како сосем бескорисни 4. телефонски вод
5. сообраќајна врска
6. стројност, витост на телото
7. гранка на семејството, лоза
8. комп. а) кај програмирањето: една програмска команда или програмски оператор; 6) во типографијата: хоризонтален (понекогаш и вертикален) ред исполнет со текст

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.