деволуционо право

(лат. jus devolutions) право на пренесување на наследство според кое, ако умре едниот од брачните другари, целокупниот имот им припаѓа на децата, а другиот брачен другар има право само на доживотно уживање на тој имот.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.