Лига на народите

меѓународно здружение на државите создадено по Првата светска војна, на Париската мировна конференција во 1919 година
според уставот на Лигата на народите, сите меѓународни спорови требало да се решаваат по мирен пат, со посредство или со арбитража на Советот на Лигата на народите, а оној што ќе го нарушел мирот бил подложен на санкции
но Лигата на народите станала орудие во рацете на реакционерните европски држави и се покажала неспособна да го обезбедува мирот
фактички престанала да постои со почетокот на Втората светска војна, а официјално била распуштена на 18 април 1946 година во Женева
тогаш веќе постоела нова слична организација Обединетите нации.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.