Латеранска спогодба

договор склучен во 1929 год. меѓу Светиот стол и тогашното Кралство Италија, според кој на Ватикан му се признава статус на самостојна држава (дотогаш Папската држава била составен дел на Италија кон која била приклучена во 1861 година).

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.