Корпус јурис цивилис

(лат. Corpus iuris avilis) законик, зборник на целокупното римско право што го приредил цар Јустинијан во 6. век (Институции, Пандекти, Кодекс Јустинијанус и Новели)
ова име го добил дури во 16. век.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Пандекти — (грч. pan, dechomai прима разбира, содржи) мн. книги што содржат се : 1. главниот дел од Корпус јурис цивилис, збирка во која е собрано целото римско класично право 2. подоцна, во средниот век: назив за римското право што се применувало во… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.