Информбиро

скратен назив за "Информативно биро", советодавен орган што го основале во 1947 година комунистичките и работничките партии на источноевропските и на некои западноевропски земји, со седиште во Белград, со задача да придонесува за решавањето на проблемите што би се појавиле во текот на работата на одделни партии, да настапува единствено на социјалистичкиот фронт во светот и да ја информира јавноста за ставот на тие партии во однос на принципиелните и на други прашања
по судирот со СФР Југославија во 1948 година, седиштето е пренесено во Букурешт
а во 1953 година Информбирото е расформирано.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.