Индијанец

припадник на племе од американските домородци
името настанало по грешка зашто Европејците, откривајќи ја Америка, мислеле дека стигнале во Индија.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ладино — (шп. ladino) 1. еден дијалект на ретороманскиот јазик 2. шпанскоеврејски јазик со кој се служат Евреите во медитеранските земји 3. мешанец, потомец на белец и Индијанка или Индијанец и бела жена во Јужна Америка …   Macedonian dictionary

  • скво — (анг. squaw) жена на северноамерикански Индијанец …   Macedonian dictionary

  • тупамароси — (по името на перуанскиот Индијанец Тупак Амару кој се побунил против Шпанците во 18. век) мн. припадници на градска герила во Јужна Америка политичката ориентација им е мешаница од разни левичарски идеологии …   Macedonian dictionary

  • чоло — (шп. cholo) 1. потомок на замбо 2. Индијанец што пораснал меѓу Европејци и што зборува шпански …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.