бинарно пребарување

(анг binary search) метод на барање на знак или на низа од знаци со кој уште на почетокот се одредува дали бараниот елемент се наоѓа над или под моменталната местоположба, го скратува времето на барањето за педесет пати во однос на стандардната операција на пребарување

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.