баханалии

(лат Bacchanalia) мн 1. повеќедневни свечености и оргии во чест на Бах, богот на виното, 2. фиг дива, развратна пијанка, бучна веселба, лумпување

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • баханалия — и, ж. bacchanale f. 1. Вакханалия. Празднество в честь бога вина Бахуса. Баханалии Бахусовы торжества. ИЛ 1786 22. 2. Неистовый пир, дикий разгул. Мак. 1908 …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • Сабазиј — (грч. Sabazios) мит. 1. трачко фригиски бог што луѓето го славеле оргијастички, а особено жените од широките народни маси 2. подоцна тоа станало епитет за старогрчкиот бог Дионис (Бах), па оттаму значењето на сабат2 всушност претставува синоним… …   Macedonian dictionary

  • бахант — (лат bacchans) 1. кај старите Римјани свештеник на Бах, 2. учесник во баханалии, 3. фиг распашан човек …   Macedonian dictionary

  • дионисии — (грч. Dionysia) мн. свечености кај старите Грци во чест на Дионис што се состоеле главно од оргии и пијанења баханалии …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.