барометар

(грч baros, metron мера, мерило) физ 1. справа за мерење на воздушниот притисок, со извесно приспособување може да ja мери и надморската височина, 2. фиг она што служи за проценување на некоја ситуација (на пр, анкетите се барометар на јавното мислење), пр барометарски

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Торичелиева цевка — (по пронаоѓачот, италијанскиот филозоф и математичар Еванџелиста Торичели, 1608 1647) физ. барометар Торичелиева празнина безвоздушен, празен простор во горниот дел на барометарската цевка Торичелиева теорема брзината со која истекува една тешка… …   Macedonian dictionary

  • анероид — (грч а , neros течен) физ метален барометар, уред за мерење на атмосферскиот притисок …   Macedonian dictionary

  • барометрија — (грч baros, metria мерење) мерење на воздушниот притисок со барометар …   Macedonian dictionary

  • бароскоп — (грч baros тежина, ѕсорео гледа) физ 1. постар назив за барометарот, 2. денес специјален вид барометар за мерење на густината на воздухот …   Macedonian dictionary

  • вакуумметар — (лат. vacuum, грч. metron мера) 1. справа за мерење на разреденоста на воздухот 2. барометар за мерење на притисоци пониски од атмосферскиот притисок …   Macedonian dictionary

  • микробарометар — (грч. mikros, barys, metron мера) барометар што ја покажува состојбата на живиниот столб во зголемена мера (што го олеснува читањето на многу мали промени во воздушниот притисок) …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.