ЕПРОМ

(анг. EPROM, скр. од erasable programmable read-only memory програмабилна РОМ-меморија што може да се брише) комп. секундарен уред за запишување и чување на податоци кој за снимање и читање користи ласер
собира повеќе од 1 гигабајт податоци.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • постојана меморија — (анг. nonvolatile memory) компјутерска меморија што не ја губи содржината и по исклучувањето на напојувањето чиповите РОМ, ПРОМ и ЕПРОМ имаат постојана меморија …   Macedonian dictionary

  • фирмвер — (анг. firmware) комп. системски софтвер запишан во РОМ, ПРОМ или ЕПРОМ меморијата или на некое друго место во електрониката на компјутерот корисникот може да го чита тој софтвер, но не може да го менува …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.