Е

е седма буква од македонската кирилица, и од македонската латиница (Е, е)
како скратеница: Е = на компасот: исток (анг. East, фр. est)
Ед. = едицио (лат. editio) издание
ед. = едидит (лат. edidit)
е. r. = егземпли грација (лат. exempli gracia) на пример
е. о. = екс официо (лат. ех officio) по должност
муз. третиот тон од скалата Ц-дур
физ. ознака за енергија, електромоторна сила и др.
астр. нумеричка ознака за хелиоцентрична патека
мат. основа на природните логаритми, = 2, 7182. . ., Неперов број
хем. Er = ербиум
Es = ајнштајниум
Eu = европиум.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.