Јунона

(лат. luno) 1. мит. во староримската митологија: ќерка на Сатурн и Реа, сестра и жена на Јупитер, божица на месечината, домаќинството и бракот (кај старите Грци: Хера)
2. астр. една мала планета меѓу Марс и Јупитер откриена во 1804 год.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Јупитер — (лат. luppiter) 1. мит. во староримската митологија: син на Сатурн и Реа, брат на Нептун и Плутон, брат и маж на Јунона, главен и најмоќен бог, бог на молњата и громот, заштитник на полињата и правото (кај старите Грци: Зевс) 2. астр. најголемата …   Macedonian dictionary

  • Акрејмиг — во старогрчката митологија епитет на Зевс и на неговата жена Хера (кај Римјаните на Јупитер и Јунона) …   Macedonian dictionary

  • Алекта — (грч Alekto) мит во старогрчката митологија една од фуриите која Јунона ja викнала од подземјето за да и помогне да го уништи Енеја …   Macedonian dictionary

  • Зигија — (грч. Zygos) мит. во старогрчката митологија: божица на бракот, прекар на Јунона …   Macedonian dictionary

  • Марс — (лат. Mars) 1. мит. во староримската митологија: бог на војната и вегетацијата (по него е наречен месецот март, лат. Martius), син на Јунона и татко на Ромул, основачот на Рим (кај старите Грци: Арес) 2. марс фиг. војна, воена обука астр. првата… …   Macedonian dictionary

  • Матроналија — (лат. Matronalia) во стар Рим: женски свечености на 1 март во чест на божицата Јунона …   Macedonian dictionary

  • Монета — (лат. Moneta) 1. мит. таа што опоменува , во староримската митологија: прекар на божицата Јунона, поради добрите совети што им ги давала на Римјаните во близината на нејзиниот храм на Капитол имало ковачница за пари 2. монета пара, особено:… …   Macedonian dictionary

  • Хера — (грч. Hera) мит. во старогрчката митологија: сестра и жена на Зевс, најстара божица, заштитница на бракот и раѓањето олицетворение на горда, властољубива и љубоморна жена (кај Римјаните: Јунона) …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.