антропизам

(грч anthropos) фил 1. очовечување, општ назив за сите претстави што го ставаат човечкиот организам во спротивност со целата друга природа и што го сфаќаат како смислена крајна цел на органското создавање и како суштество начелно различно од другиот органски свет, создадено според божјата лика и прилика, 2. сфаќање за светот и за животот кое ја гледа положбата на човекот во природата како "прашање над прашањата" или што стои на гледиштето дека "човекот е мера на сите нешта"

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.