аналоген сигнал

сигнал од континуирана природа чии вредности постојано се менуваат одразувајќи ги промените во реалниот свет (на пр, со покачувањето на температурата се покачува и живата во термометарот),

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • модулатор — (лат. modulatus одмерен) 1. приспособувач, усогласувач, регулатор 2. во радиотехниката: уред за модулација на носечкиот радиобран 3. комп. дел од модемот што го трансформира дигиталниот сигнал во аналоген …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.