алуминиум

(лат alumen стипса) хем елемент од групата лесни метали, атомска тежина 26, 97, реден бр 13, точка на топењето 659°Ц, хемиски знак AI, со сребреникавобела боја, сјаен, потврд од цинкот а помек од бакарот, може да се кове, да се лее, да се вала, многу добар проводник на електрицитетот и на топлината

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • сиал — (сложенка од хемиските знаци si силициум, и ai алуминиум) надворешен дел од Земјината кора, составен од силициум и алуминиум …   Macedonian dictionary

  • А — прва буква од кирилската, латинската и грчката азбука, како скратеница мат, физ а = правец, А = точка, А = атомски, А = ампер, хем. Ag = (лат argentum) сребро, Al = алуминиум, Am = амерциум, Аr = аргон, Аѕ = арсен, At = астатин, Au = (лат aurum)… …   Macedonian dictionary

  • алитира — (фр aliter) техн облагороди/облагородува метал, особено железо, со создавање на легура со алуминиум на површината на металот …   Macedonian dictionary

  • алундум — (збор направен од почетокот на зборот алуминиум и крајот на зборот корунд) мин вештачки корунд, алуминиумов оксид, служи како огноотпорен материјал за градење на печки и за изработка на лабораториски апарати …   Macedonian dictionary

  • алуфолија — (скр од алуминиумска фолија) многу танок материјал од алуминиум што се употребува, меѓу другото, и за завиткување (на пр, на прехранбени артикли) …   Macedonian dictionary

  • антикородал — (грч anti, лат corrodere нагризе/ нагризува) хем легура од алуминиум, магнезиум и силициум, едно од најважните својства и е тоа што не рѓосува …   Macedonian dictionary

  • боксит — мин. руда од која се добива алуминиум …   Macedonian dictionary

  • леуцит — (грч. leukos) мин. руда од вулканско потекло (силикат на алуминиумот и поташата) многу важна за добивање на метален алуминиум …   Macedonian dictionary

  • магал — легура од магнезиум и алуминиум …   Macedonian dictionary

  • магналиум — (грч. Magnesia) хем. легура од магнезиум и алуминиум многу лесна, цврста и бела како снег …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.