јак

(тибет.) вид централноазиско говедо со мал раст, со црна боја и со опашка како на коњ
како диво живее во предели на над 5. 000 метри надморска височина
припитомено служи исто како обичното говедо од кое е поотпорно и посилно
има дебела кожа и долго влакно од кое се изработуваат номадските шатори.
(рус. як) советски тип на авиони наречен по конструкторот А. С. Јаковлев.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Словянски — Самоназвание …   Википедия

  • Херкул — (лат. Hercules) 1. мит. латинско име за грчкиот митски херој Херакле 2. херкул фиг. мошне јак, силен, атлетски развиен човек 3. астр. соѕвездие на северната небесна хемисфера …   Macedonian dictionary

  • валиден — (лат. validus) 1. силен, јак, здрав 2. прав. правно важечки, полноважен …   Macedonian dictionary

  • енергичен — (грч. energos дејствен) 1. што покажува или има енергија, полн енергија 2. делотворен, решителен, крепок, јак, силен …   Macedonian dictionary

  • компактен — (лат. compactas) 1. збиен, густ, стегнат 2. јак, цврст, силен 3. сложен, единствен …   Macedonian dictionary

  • масивен — (фр. massif) 1. многу збиен, цврст 2. голем и тежок, јак, отпорен 3. громорен …   Macedonian dictionary

  • робустен — (лат. robustus) силен, јак, снажен, цврст, здрав …   Macedonian dictionary

  • хомоген — (грч. homogenes) 1. истороден, истовиден, изедначен 2. збиен, јак, цврст 3. опт. прост, неразложлив …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.