Јола

(грч. lole) мит. во старогрчката митологија: ќерка на кралот Еврит која Херкул ја побарал за жена, и покрај тоа што бил оженет за Дејанира
таткото на девојката го одбил и Херкул се одмаздил на суров начин.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Хераклиди — (грч.) мн. потомци на Херакле најпознат е Хил, син на Херакле, кој по препорака на татка си, искажана пред смртта, се оженил за Јола, иако се срамел да ја земе за жена љубовницата на татко си на Јола и Хил им се родил синот Клеодеј кој со другите …   Macedonian dictionary

  • Еврит — мит. во старогрчката митологија: крал на Ехалија, татко на Јола Херкул му го разурнал градот и му ја грабнал ќерката …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.