црн кабинет

тајна канцеларија во некоја висока установа што го цензурира пишувањето, ги шпионира луѓето, води "црна книга" и сл. 2. службена работна соба, канцеларија (обично на некој повисок политички или административен функционер)
3. во научни установи и училишта: просторија за експериментални испитувања, за вежби на студентите или учениците и сл.
4. министерски совет, влада.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.