целулоид

(лат. cellula, грч. eidos вид, облик) лесно запална, проѕирна и еластична пластична маса што се добива од памук и алкохолен раствор на камфор
служи за правење на чешли, филмови, ѓердани и др.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • дијапозитив — (грч. dia, лат. positivus) позитивна фотографска плоча копија на фотографска снимка изработена на проѕирен материјал (стакло, целулоид и др.) …   Macedonian dictionary

  • нитроцелулоза — (грч. nitron, лат. cella клетка) хем. бела, лесно запална влакнеста маса (целулозен нитрат) служи за производство на колоиди, целулоид, филмски ленти, лепила и бездимен барут …   Macedonian dictionary

  • целит — (лат. cella ќелија клетка) 1. проѕирна, еластична и тешко запална ацетилна целулоза се употребува место запалниот целулоид за филмови и како замена за стакло, каучук и др. 2. жител на ќелија, т. е. калуѓер, монах …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.