фриволен

(лат. frivolus) 1. несериозен, непристоен, лекомислен, разуздан
2. површен, безначаен, ништожен.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • фриволен — прил. леконравен, повърхностен, лек, лекомислен, лековерен, глупав, несериозен …   Български синонимен речник

  • ФРИВОЛЬНЫЙ — ФРИВОЛЬНЫЙ, фривольная, фривольное; фриволен, фривольна, фривольно (франц. frivole). Легкомысленный, не вполне пристойный. Фривольный разговор. Фривольный танец. Фривольное обращение. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • волтеризам — 1. филозофија и начин на мислење на францускиот филозоф Волтер (1694 1778) 2. фриволен, епикурејски начин на мислење, како кај Волтер волтеријанизам …   Macedonian dictionary

  • леконравен — прил. лек, повърхностен, лекомислен, фриволен прил. неморален, развален, развратен прил. разпуснат, екстравагантен …   Български синонимен речник

  • повърхностен — прил. лицев, външен, горен прил. лек, бегъл, привиден, лъжлив прил. лекомислен, незадълбочен, незначителен, лековерен, несериозен, безхарактерен прил. леконравен, фриволен прил. бърз, краткотраен, преходен, мимолетен, ефимерен, непълен,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.