симбол

(грч. symbolon) 1. материјален или замислен (апстрактен) знак што означува некој поим или што потсетува на него
лик што содржи скриена смисла
олицетворение
2. како стилска фигура во литературата: збор или група зборови кои, означувајќи конкретен предмет, упатуваат на некој апстрактен поим или појава
3. воопшто: знак, знамение, збир на сите ознаки, олицетворение на сите карактеристики.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • симбол — а, м, СИМВОЛ а, м. symbole, пол. symbol, нем. Symbol < лат. symbolum гр. symbolon. 1. Что л. , служащее условным обозначением какого л. понятия, идеи. БАС 1. А ко пришествию его Царского пресветлого величества, устроены был седмеры врата… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • симбол — ženklas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. character; mark; sign vok. Symbol, n; Zeichen, n rus. знак, m; симбол, m; символ, m pranc. caractère, m; marque, f; signe, m; symbole, m …   Automatikos terminų žodynas

  • символ — СИМБОЛ а, м, СИМВОЛ а, м. symbole, пол. symbol, нем. Symbol < лат. symbolum гр. symbolon. 1. Что л. , служащее условным обозначением какого л. понятия, идеи. БАС 1. А ко пришествию его Царского пресветлого величества, устроены был седмеры… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • Savebrücke über die Ada Ciganlija — 44.795120.4268 Koordinaten: 44° 47′ 42,4″ N, 20° 25′ 36,5″ O f1 …   Deutsch Wikipedia

  • анк — (ег душа, живот) 1. египетски симбол на животот, вселената, се што е живо луѓето и боговите 2. комбинација на машкиот и женскиот симбол, Озирис и Изида, најчесто со форма на крст со дршка што го симболизирал животот …   Macedonian dictionary

  • денотира — (лат. denotare) 1. означи/означува, обележи/обележува 2. значи име е, симбол е, знак е на нешто 3. претстави/ претставува со симбол или знак 4. даде/ дава податоци …   Macedonian dictionary

  • оператор — (лат. operator) 1. мед. лекар што врши хируршки операции, хирург 2. мат. симбол или знак што покажува некоја математичка операција 3. комп. а) симбол што покажува која операција треба да се изврши на една или на две вредности најчесто се состои… …   Macedonian dictionary

  • Јапет — (грч. lapetos) мит. во старогрчката митологија: еден од титаните, син на Уран и Геа, брат на Хронос, татко на Прометеј, Епиметеј, Атлас (или Атлант), Менетиј и на целиот човечки род симбол за длабока старост …   Macedonian dictionary

  • Јулија — хероина во трагедијата Ромео и Јулија од Шекспир симбол на идеално вљубена девојка …   Macedonian dictionary

  • Амон — (хебр Amon) мит врховно божество кај старите Египќани, бил идентификуван со богот Ра како Амон Ра, бил претставуван со овнешки рогови, симбол на творечката сила и на рагањето …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.