ротација

(лат. rotatio) 1. вртење на некое тело околу сопствената оска, околу некоја точка или околу низа точки
2. тип. а) вид печатарска машина со валчест калап (обично за печатење на весници); 6) одделение со такви машини
3. фиг. наизменично, постепено менување на положбата или функцијата, промена, смена.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Ротари-клуб — (анг. Rotary Club) здружение основано најнапред во Чикаго во 1905 година, а потоа и во многу други градови во Новиот и во Стариот свет, како здружение на деловните и професионалните луѓе во некој град или во некоја област, од кои секој… …   Macedonian dictionary

  • магнетон — (грч. Magnes) елементарна единица на магнетниот момент магнетениот момент предизвикан со ротација на електрони и протони …   Macedonian dictionary

  • спин — (анг. spin се врти) 1. вртење, ротација 2. сопствен механички момент на количеството на вртењето на елементарна честица или на атомско јадро …   Macedonian dictionary

  • торус — (лат. torus) 1. арх. елемент на основата на јонски столб 2. мат. тело што настанува со ротација на кружница околу правецот во нејзината рамнина 3. геом. геометриски лик во вид на прстен …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.