прогресија

(лат. progressio) 1. движење напред, напредување, постепено движење
2. мат. низа од броеви или големини што постепено растат или се намалуваат според определено правило
аритметичка прогресија редица броеви во која секој следен број се добива од претходниот со додавање на на еден ист број (З, 6, 9, 12)
геометриска прогресија редица броеви од кои секој следен се добива од претходниот со множење со постојан број (2, 4, 8, 16).

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.