автос ефа

(грч autos epha) "самиот (Питагора) рече", формула со која питагорејците го решавале секој спор што настанувал меѓу нив поради разлика во мислењето за некое прашање, повикувајќи се на авторитетот на учителот, и денес се употребува кога некој сака да се повика на авторитетот на некој уважен стручњак, често и на латински ипсе диксит (ipse dixit)

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ипсе диксит — (лат. ipse dixit) самиот рече сп., автос ефа …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.