персонификација

(лат. personificatio) претставување на предмет или апстрактен поим и идеја во човечки лик, олицетворение.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Арета — (грч Arete) мит во старогрчката митологија ќерка на Зевс и Праксидика, персонификација на добродетелта …   Macedonian dictionary

  • Атлант — (грч Atlantos) 1. мит во старогрчката митологија џин што го носи светот на својот грб, в Атлас, 2. персонификација на планината Атлас (денес Дарах) во западниот дел на северна Африка, според легендата, син на титанот Јапет и Климена кого Персеj,… …   Macedonian dictionary

  • Ирида — (грч.) мит. во старогрчката митологија: гласница на боговите и персонификација на виножитото …   Macedonian dictionary

  • Мамон — (халд. Mamon) 1. во Евангелието на Лука (14,13) : персонификација на парите и на нивната моќ 2. мамон фиг. лакомост, користољубив земските блага и богатства по кои копнее човекот …   Macedonian dictionary

  • Пена — (грч. Poine) старогрчка персонификација за казната или одмаздата понекогаш е претставена како чудовиште, понекогаш како една од фуриите …   Macedonian dictionary

  • гераи — (грч. geraios стар) мит. во старогрчката митологија: три чудовишта, персонификација на опаднатоста, овенатоста, на староста воопшто им биле сестри на горгоните се викале Енија, Пемфреда и Деина биле ќерки на кралот Форкиј уште од раѓањето имале… …   Macedonian dictionary

  • дријада — (грч. Dryas) мит. во старогрчката митологија: шумска нимфа, горска самовила што постоела и умирала заедно со дрвото во кое живеела (всушност, персонификација на дрвјата) …   Macedonian dictionary

  • прозопопеја — (грч. ргоѕороп, poteo прави) рет говорна фигура во која неживите појави се прикажуваат како живи, оживување персонификација …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.