организира

(фр. organiser) 1. врши организација, основа некоја установа, претпријатие или друштво
2. доведе/доведува во ред, устрои/устројува, создаде/создава според извесен план
3. оспособи/ оспособува за работа
4. даде/дава правилен облик на нешто.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Homosexualität in Bulgarien — Bulgarien Homosexualität in Bulgarien wurde seit Aufnahme der Verhandlungen zur EU Erweiterung nicht nur legalisiert, sondern erhielt auch einen gewissen Schutz vor Diskriminierung. Diese Änderungen stellen eine Angleichung an der rechtlichen… …   Deutsch Wikipedia

  • Памятник медицинским чинам — Памятник медицинским чинам, погибшим в русско турецкую войну 1877 1878 Памятник Памятник медицинским чинам, погибшим в Русско турецкую войну 1877 1878 Паметник на медицинските чинове, загинали в Руско турската освободителна война …   Википедия

  • Памятник медицинским чинам, погибшим в русско-турецкую войну 1877—1878 — Памятник Памятник медицинским чинам, погибшим в Русско турецкую войну 1877 1878 Памятник на медицинските чинове, загинали в Руско турската освободителна война …   Википедия

  • Интертото — (скр. од интернационален и тотализатор) спорт, натпреварувања во фудбал што ги организира секоја година Меѓународниот сојуз на спортските обложилници …   Macedonian dictionary

  • импресарио — (итал. impressario) човек што организира театарски и други претстави, наоѓа и ангажира извршители (изведувачи) и се грижи за реапизацијата на претставите …   Macedonian dictionary

  • конкретна музика — медиум и техника на компонирање при која авторот прави музичко дело од конкретни звуци и шумови што ги комбинира со помош на електроакустични апарати и во конечниот облик ги снима на магнетофонска лента конкретна поезија вид експериментална… …   Macedonian dictionary

  • конституира — (лат. constituere) установи/установува, организира …   Macedonian dictionary

  • организатор — (лат. Organisator) 1. човек што уредува и води некоја организација човек што е способен да ги организира луѓето и да ги поврзе во организација човек што се грижи за подготвувањето на некоја пиредба …   Macedonian dictionary

  • филхармонија — (лат. philos љубов, harmonia созвучност) муз. 1. љубов кон музиката 2. здружение на музичари за негување на музиката и за приредување на симфониски концерти голем симфониски оркестар. 3. установа што организира симфониски концерти …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.