невралгија

(грч. neuron нерв, algos болка) мед. болест на нервите што се јавува во настапи во одреден дел на телото, а не е предизвикана од некои видливи анатомски промени.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • невралгичен — (грч. neuron, algos) 1што се однесува на невралгија што потекнува од невралгија 2. фиг. многу чувствителен …   Macedonian dictionary

  • алгија — (грч algeo чувствува болка) мед. болка на нервите, невралгија …   Macedonian dictionary

  • артритизам — (грч arthron зглоб) мед состав на телото што е склон кон дебелина, шеќерна болест, болести на коските, камен во жолчката и во бубрезите, артериосклероза, невралгија, астма и др …   Macedonian dictionary

  • невректомија — (грч. neuron, ektome сечење) мед. оперативно отстранување на дел од нерв заради лекување на невралгија …   Macedonian dictionary

  • невродинија — (грч. neuron, odyne болест) мед. болест на нервите невралгија …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.