модулатор

(лат. modulatus одмерен) 1. приспособувач, усогласувач, регулатор
2. во радиотехниката: уред за модулација на носечкиот радиобран
3. комп. дел од модемот што го трансформира дигиталниот сигнал во аналоген.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.