меморирање

(анг. save сними/снима) комп. операција на запишување на податоци од РАМ-меморија на надворешен уред за чување на податоци (на пр., тврд диск, магнетна лента и др.).

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ДДС — (анг. DOS, скр. од digital data storage дигитално меморирање на податоци) комп. спецификации за запишување на податоци базирани врз видеокасетна технологија за снимање, разработени од Хјулит Пакард и Сони овозможуваат складирање на 1 5 ГБ… …   Macedonian dictionary

  • бајт — (анг byte) комп основна единица за меморирање и управување со податоци збир на меѓусебно поврзани бинарни броеви што го сочинуваат компјутерскиот збор , најмалата единица во операциите што ги извршува компјутерот најчесто збир од осум битови што… …   Macedonian dictionary

  • бекап — (анг backup резервна копија) комп копија на програма, фајл, дел од тврд диск или на неговата цела содржина за чување и понатамошна употреба, копирањето може да се врши на дискета, на диск, на магнетна лента или на друг медиум за меморирање …   Macedonian dictionary

  • магнетни медиуми — (анг. magnetic media) мн. комп. уреди за меморирање и чување на податоци меѓу кои спаѓаат дисковите и лентите кај кои записот се врши на магнетно чувствителна површина …   Macedonian dictionary

  • хард-диск — (анг. hard disk тврд диск) комп. секундарен медиум за трајно меморирање и понатамошно користење на податоци се состои од алуминиумски плочи (од З до 5) обложени со магнетно чувствителен материјал, глава за читање/запишување (сместени во… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.