Салијци

мн. име на главното племе на старите Франки
се населиле на голем дел од Галија.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • салиски закон — (лат. leges salicea) зборник на обичајното право на германското племе Салијци или Салфранки приреден кон крајот на 5. век кога се споменува тој законик, најчесто се мисли на неговиот член 62, според кој женските потомци се исклучени од… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.