СС

(гер. ѕѕ, се изговара: ес-ес, скр. од Schutzstaffel заштитен одред) ознака за германските вооружени фашистички формации наменети за извршување на специјални задачи (на пр., вршење казнени експедиции, чување на заробениците во логорите и сл.).

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.