Азија

(феникиски аѕ изгрев на сонцето, исток) име на континентот што е во копнена врска со Европа

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Јафет — (хебр. Jepheth) според Библијата, третиот син на Ное, татко на седум синови што ќе ја населат со своите потомци Европа и еден дел од Азија …   Macedonian dictionary

  • Јафетити — (хебр. Jepheth) потомци на Јафет, народите што ја населуваат Европа и еден дел од Азија …   Macedonian dictionary

  • АСЕАН — (анг Association of Southeast Asian Nations политички сојуз на југоисточните држави на Азија (Индонезија, Малезија, Филипини, Сингапур и Тајланд), основан во 1967 г заради економска соработка …   Macedonian dictionary

  • Авари — мн монголски народ со потекло од Централна Азија кој до 796 година речиси три века пустошел низ Европа …   Macedonian dictionary

  • Азијат — (лат Asianus) 1. домородец од Азија, 2. фиг незауздан човек, дивјак, 3. рет бомбастичен, претерано китнест говорник …   Macedonian dictionary

  • Евроазија — заеднички назив за Европа и Азија …   Macedonian dictionary

  • Индоевропејци — (лат. India, Europa) мн. заедничко име за група народи што живеат во голем дел од Азија и речиси во цела Европа, а и припаѓаат на кавкаската (белата) раса: Индусите, Персијците, Ерменците, Грците, Романците, Словените, Германците, балтичките… …   Macedonian dictionary

  • Калмици — (гаг.) мн. монголско номадско племе што живее во внатрешноста на Азија …   Macedonian dictionary

  • Лелези — (грч. Leleges) мн. древно предгрчко племе во Мала Азија (особено во Троада), на Крит и на некои други острови биле познати како храбри морепловци …   Macedonian dictionary

  • Манџу — 1. монголски народ сроден со Тунгузите (јазично) и со Кинезите 2. династија што владеела во источна Азија од 1644 до 1912 година …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.