Пријам

(грч. Priamos) мит. во старогрчката митологија: крал на Троја во времето на Тројанската војна, син на Лаомедон, маж на Хекуба, татко на 50 синови, меѓу кои и Хектор, чиј труп го откупил од Ахил, и Парис, по чија вина започнала Тројанската војна
при заземањето на Троја бил убиен од Неоптолем, син на Ахил.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Лаомедонт — мит. во старогрчката митологија: тројански крал, татко на Пријам, син на Илос и во времето на неговото владеење се случило едно разорување на Троја што го извршил Херкул кога кралот, на кого му ја спасил ќерката Хесиона (сестра на Пријам) од… …   Macedonian dictionary

  • Ликаон — (грч. Lykaon) мит. во старогрчката митологија: 1. крал на Аркадија, син на Пелазг бил убиен од Зевс затоа што му ја изнел на маса утробата од закланото дете 2. еден од синовите на Пријам …   Macedonian dictionary

  • Паламед — мит. во старогрчката митологија: син на евбејскиот крал Навплиј, истакнат јунак во Тројанската војна според преданието, му се припишува пронаогањето на писмото, на бројниот систем, астрономијата и воопшто голема досетливост, како и дека го открил …   Macedonian dictionary

  • Парис — (грч. Paris) мит. во старогрчката митологија: син на тројанскиот крал Пријам и на Хекуба во спорот меѓу божиците Хера, Атина и Афродита за тоа која од нив е најубава, тој и ја доделил наградата за убавина (Еридиното златно јаболко) на Афродита ја …   Macedonian dictionary

  • Поликсена — (грч. Polyxene) мит. во старогрчката митологија: ќерка на Пријам и Хекуба кога Елините, при враќањето од освоената Троја, стигнале на брегот на Тракија, каде што се наоѓал гробот на Ахил, се појавил духот на јунакот и побарал, како услов за… …   Macedonian dictionary

  • Хектор — мит. во старогрчката митологија: син на Пријам и Хекуба, главен заповедник на тројанската војска бил убиен од Ахил …   Macedonian dictionary

  • Хекуба — латинско име на жената на тројанскиот крал Пријам (грч. Hekaba) на кој му родила 19 синови, од кои еден бил славниот Хектор, и неколку ќерки во Тројанската војна ги загубила мажот и сите синови, ќерка и Касандра му станала робинка на Агамемнон, а …   Macedonian dictionary

  • Хелен — (грч. Hellen) мит. во старогрчката митологија: 1. син на Девкалион и Пира, крал на Фтија, прататко на Елините, по чии синови (Еор, Дор, Јон и Ахај) биле наречени старогрчките племиња: Еолци, Дорци, Јонци и Ахајци 2. еден од синовите на Пријам,… …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.