Плејада

(грч. Pleiades) 1. првобитно: 7 трагични поети што се јавиле во 3. век пр. н. е. во Александрија, во времето на филозофот Птолемеј
2. во 16. век: група од 7 француски поети што се стремеле да ги воведат античкиот дух и античките облици во поезијата
3. денес: плејада група луѓе истакнати во некој правец и поврзани во својата дејност со заеднички задачи, со заеднички погледи (без оглед на нивниот број
обично се мисли на голема група)
4. хем. група изотопни елементи.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.