енцефалографија


енцефалографија
(грч. enkephalos, grapho) мед. специјална постапка (со рендгенско снимање) за утврдување на состојбата во заболениот мозок.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • електроенцефалограм — (грч. elektron, enkephalos, gramma линија, црта) мед. снимка, графички приказ на мозочните процеси добиен со енцефалографија, односно со снимање на енцефалограф (скр. ЕЕГ) …   Macedonian dictionary

  • електроенцефалограф — (грч. elektron, enkephalos, grapho пишува) апарат за графичко прикажување на резултатот од енцефалографијата …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.