ентропија


ентропија
(грч. entropia) 1. физ. во термодинамиката: количество енергија што не може да се искорнати за одвивање на некој природен процес, изразено како функција на температурата, притисокот и густината на системот
ознака Ѕ
2. еднообразност, хомогеност, недостиг на разнообразност или диференцијација.

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.