електрично поле


електрично поле
физ. просторот во околината на наелектризирано тело во кој се манифестира привлечното или одбивното дејство на тоа тело спрема други наелектризирани тела.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • поле — я, с. 1) Безліса рівнина, рівний великий простір. || перен. Великі простори снігу, льоду і т. ін. || Ділянка землі, що використовується під посіви. Зоране поле. •• Одно/го по/ля я/года людина, подібна до кого небудь своїм світоглядом, характером …   Український тлумачний словник

  • електролуминисценција — (грч. elektron, лат. luminiscentia) емитување на светлина од некои материи кога се наоѓаат во електрично поле …   Macedonian dictionary

  • електродинаміка — электродинамика electrodynamics Elektrodynamik Е. класична розділ фізики, який вивчає взаємодію і рух електрично заряджених тіл в електромагнітному полі й закони електромагнітного поля. Cкладається з двох частин: макроскопічної Е., що базується… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • індукція — ї, ж. 1) лог. Умовивід, за якого на підставі знання про окреме робиться висновок про загальне; прот. дедукція. 2) фіз., ел. Збудження електричного струму в якому небудь провіднику під час його руху в магнітному полі або зміни навколо нього… …   Український тлумачний словник

  • Великая Лепетиха — Эта статья или раздел нуждается в переработке. Пожалуйста, улучшите статью в соответствии с правилами написания статей …   Википедия

  • електронски микроскоп — опт. инструмент со кој снопот електрони се соединува во фокус со помошта на околното електрично или магнетно поле (електронска леќа) и на тој начин се добива зголемен лик на многу ситен предмет постигнува многу поголеми зголемувања од обичниот… …   Macedonian dictionary

  • вертикальне електричне зондування — вертикальное электрическое зондирование vertical electrosounding *elektrisches Seigersondieren метод електричної розвідки, що базується на дослідженні залежності напруженості постійного електрич. поля від відстані між двома заземленими… …   Гірничий енциклопедичний словник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.