електрична централа


електрична централа
фабрика за производство на електрична струја за јавна употреба
електроцентрала

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • централа — (лат. centralis средиштен) 1. главна управна власт на една територија или држава 2. врховна управа на една установа, претпријатие или организација 3. главен град, престолнина 4. место каде што се сместени главните машини на една техничка установа …   Macedonian dictionary

  • аероцентрала — (грч aer, гер Zentrale) електрична централа со погон на ветар …   Macedonian dictionary

  • хидроцентрала — (грч. hydor, лат. centralis cpeдиштен) електрична централа на воден погон …   Macedonian dictionary

  • термоцентрала — (грч. thermos, лат. centralis средиштен) централа што произведува електрична енергија со помош на парни машини за производство на пара обично користи јаглен, мазут или нуклеарно гориво …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.