егзекватура


егзекватура
(лат. exequatura) 1. прав. наредба за извршување на пресуда
2. согласност на влада и дозвола што му се издава на странски конзул за вршење на конзуларни работи на определена територија во државата во која престојува
3. владетелска потврда на папските були.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • берат — (тур berat) 1. царско писмо или повелба со која на некого му се даваат специјални повластици, 2. царско писмо со кое некоЈ се става на одредена положба, 3. писмо со кое им се дава егзекватура на европските дипломатски претставници во Турција …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.