Австралазија
регионот што ги опфака Малајски Архипелаг, Австралија, Меланезија, Индонезија и Нов Зеланд, пр австралазиски

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”