Јапетиди
(грч. lapetos) мн. мит. во старогрчката митологија: синовите на Јапет: Прометеј, Епиметеј, Атлант и Менетиј.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”