дијалектизам


дијалектизам
(грч. dialektos) збор, облик или израз ограничен на потесно јазично подрачје, најчесто на дијалект што не влегува во основата на литературниот јазик.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • австријацизам — (лат Austria) 1. особеност на австрискиот говор во германскиот јазик, 2. австриски дијалектизам или провинцијализам …   Macedonian dictionary

  • локализам — (лат. localis) 1. залагање за тесно сфатените интереси на своето место или на својот крај што се во спротивност со интересите на пошироката заедница 2. говорна или некоја друга особина на некој крај, дијалектизам …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.