дисимулација
(лат. dissimulatio) прав. затајување, криење, прикривање на некоја состојба или на некој факт за да се избегнат правните последици врзани за таа состојба или за тој факт.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”