дисеминација
(лат. disseminatio) 1. сеење, расејување на семе на живи суштества преку воздухот
2. фиг. распростирање, ширење, разнесување на некој глас или вест.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”